<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1363881&amp;fmt=gif">

Belden Values CZ

Belden usiluje o nejvyšší standardy etiky a o bezúhonnost zakázek při každodenním jednání se zákazníky, dodavateli a organizacemi, a to všude na světě a za každé situace.


Naše hodnoty


O nás

LUKRAM s.r.o. je od roku 2008 členem americké skupiny BELDEN, výrobce spojovacích signálních a datových kabelových konektorů, zejména pro průmyslové linky. Lukram se sídlem v Horním Podluží u Varnsdorfu je na trhu od roku 1997. Vyrábíme propojovací signální a datové kabelové konektory, zejména pro průmyslové podniky. To vše je vyráběno s důrazem na vysokou kvalitu pod záštitou značek Lumberg Automation a Hirschmann. V roce 2009 došlo k aplikaci nástrojů štíhlé výroby tzv. LEAN napříč celou společností. To s sebou přineslo mimo jiné také efektivní způsob produkce ve výrobních linkách.

Technologie a kvalita

Výroba v Lukramu se zaměřuje na tu nejvyšší kvalitu za použití technologií předních značek jako jsou střihačky, zástřikové stroje, testery, optiky aj. Naše výroba probíhá ve výrobních linkách i samostatných pracovištích. Zajišťujeme kompletní přípravu výrobních podkladů a pracovních postupů včetně vizualizace. Veškeré výrobní technologie jsou voleny s ohledem na co největší bezpečnost našich pracovníků a ergonomii. Pracovní náplní našich zaměstnanců jsou převážně jednodušší manuální činnosti zaměřené na kompletaci výrobků. Mezi základní operace patří letování, osazování, zalévání, zastřikování, cínování, odizolování a následné testování průchodnosti.

V posledních 3 letech byl u nás zaveden systém centrálního chlazení lisů a forem a centrální systém sušení granulátů s automatickým dávkovačem. Zástřiky probíhají na vstřikolisech.

Mezi naše vize patří automatizace technologií a neustálé rozšiřování kapacity.

Jako jedni z mála jsme schopni se maximálně přizpůsobit našemu zákazníkovi a nabídnout mu speciální produkty, navržené dle jeho požadavků. 

Na kvalitu zpracování výrobků dohllíží speciální tým, který se angažuje přímo ve výrobě. Disponujeme také vlastní laboratoří, díky které jsme schopni okamžité interní analýzy.

Lukram Certificates_Update 2020

Pro zajištění co nejlepších výsledků a neustálé zdokonalování organizujeme pravidelná školení v oblasti kvality. Ověřování shody s požadavkami izonormy potvrzujeme pravidelnou certifikací ISO 9001 A 14001 a 50001.

Základem našeho úspěchu je také efektivní komunikace se zákazníky a dodavateli v oblasti kvality a úzká spolupráce s oddělením konstrukce a vývoje. Nedílnou součástí celého procesu je náš zákaznický servis, který se pyšní svými zákaznickými principy v souladu s hodnotami společnosti, neboť NÁŠ ÚSPĚCH URČUJÍ ZÁKAZNÍCI. 

 

Naše společnost

Historie

1993  Založení společnosti LUKRAM s.r.o.
1997 Zahájení elektrotechnické výroby pod značkou Lumberg Automation
2008  BELDEN se stává vlastníkem Lukram s.r.o.
2009  Integrace části výrobních závodů (Belden v Německu- a v Maďarsku)
2009  Zahájení konceptu implementace štíhlé výroby tzv. LEAN
2013  Integrace maďarské výroby Hirschmann
2014  Zahájení aktivit v oblasti zákaznických služeb
2015  Integrace výroby MCS (výroba geometrických senzorů a příslušných
komponentů pro mobilní stroje např. projeřáby)

 

Zpět na hlavní stránku